Tag: Bikini

จุดกำเนิด ‘บิกินี’ และพิพิธภัณฑ์ชุดชั้นในแห่งแรกของโลก

วันที่ 5 กรกฎาคม 1946 ไม่กี่วันหลังจากสหรัฐอเมริกาทำการทดลองระเบิดปรมาณูที่บิกินีอะทอลล์ ในเขตไมโครนีเซียของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ ประกอบด้วยเกาะ 23 เกาะ

0 Shares