Tag: Gravier

Rena Takeda เริ่มต้นจากเป็นนางแบบกราเวียร์ร่างบางขวัญใจหนุ่มๆ สู่นักแสดงมืออาชีพ

เรนะ ทาเคดะ (Rena Takeda) เป็นที่รู้จักและโด่งดังอย่างมากจากผลงานในการเป็นนางแบบกราเวียร์ (Gravier) ความสดใส คาวาอิของเธอทำให้ชายหนุ่มใจบางยิ่งกว่ากระดาษ A4 อีก พูดถึงเรื่องผลงานถ่ายแบบของเธอมีออกมาเป็นผลงานรวมเล่มภาพถ่ายของ เรนะ

0 Shares