“มีชีวิตอยู่ชีวิตหนึ่ง สืบ นาคะเสถียร เลือกทำอะไร” ชมคลิปและฟัง ‘ศศิน เฉลิมลาภ’ พูดชัดๆ


ฟังแล้วสะเทือนใจ น้ำตาอาจไหลได้… หัวใจ ไม่ใช่แค่ผืนป่า แต่หมายถึงความหลากหลายทางชีวภาพ และยุทธศาสตร์ในเชิงอนุรักษ์ ชมคลิปและฟังชัดๆ ‘ศศิน เฉลิมลาภ’ ประธานมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร พูดถึงความสำคัญของสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ห้วยขาแข้งและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร แล้วจะรู้และเข้าใจทำไมสืบ นาคะเสถียร ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาไว้

No Comments Yet

Comments are closed