สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ

เหนือภูผา รางวัลที่ 1 ประเภทสัตว์ป่า ระดับบุคคลทั่วไป
“อย่าทิ้งอะไรไว้นอกจากรอยเท้า อย่าเก็บอะไรไปนอกจากภาพถ่าย”
ประโยคข้างต้น ได้ยินจนคุ้นชิน จากนักเดินทางหลายท่านที่เรามีโอกาสได้พบ และทุกครั้งที่ประโยคนี้ลั่นออกมาท่ามกลางขุนเขา และสายน้ำ ก็ยังหาผู้ที่จะปฏิเสธไม่ได้สักคน การเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ไม่ว่าจะบนแผ่นดินเกิด หรือแม้แต่ธรรมชาติต่างบ้าน ต่างเมือง ก็เป็นหลักที่พึงกระทำของนักเดินทางตัวจริง
ไม่นานมานี้ taste ได้มีโอกาสสวมบทนักเดินทาง โดยการเข้าร่วมทริปเขาใหญ่ กับ TRUE ปลูกปัญญา ภายใต้โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ประจำปี 2555
สุดสายตาป่าผืนงาม รางวัลที่ 1 ประเภทป่าไม้ ระดับบุคคลทั่วไป
จะดีแค่ไหน หากความทรงจำดีๆ ที่คุณเดินทาง แล้วเก็บภาพกลับมาด้วยมุมมองของคุณเอง ยังสามารถสร้างจิตสำนึกหวงแหนธรรมชาติ ให้แก่สังคม ได้อีกทางหนึ่งด้วย
ย้อนกลับไป 17 ปีที่แล้ว (ปี 2538) “โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์รรมชาติ” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ กลุ่มบริษัท ทรู ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้คนไทยร่วมป้องกันและรักษาธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง ซึ่งกลไกป้องกัน และหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ก็คือการปลุกจิตสำนึกให้มนุษย์รู้สึกรักและหวงแหน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และกลุ่มบริษัท ทรู เล็งเห็นว่า กิจกรรมประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติน่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยนำพาให้สิ่งดีๆ ดังกล่าวเป็นไปตามจุดประสงค์
สองขา รางวัลที่ 1 ประเภทสัตว์ป่า ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
โดยในการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์รรมชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล ทุนการศึกษา และสิทธิท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ หวังให้เยาวชน และประชาชน ที่รักและสนใจการถ่ายภาพ ได้ร่วมถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ และเรื่องราวสัตว์ป่า และป่าไม้ ผ่านภาพถ่าย
สำหรับเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากแนวคิด และการตอบสนองหัวข้อประกวด ความยาก-ง่าย เทคนิคการถ่ายภาพ และความสวยงาม โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ สัตว์ป่า และ ป่าไม้ โดยผู้ที่สนใจ สามารถส่งภาพดิจิทัล หรือแสกนจากฟิล์ม โดยมีความละเอียดอย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล ซึ่งโครงการ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ทิวเขาสายน้ำ รางวัลที่ 1 ประเภทป่าไม้ ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดในโครงการฯ สามารถส่งได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู 118/1 ชั้น 11 อาคารทิปโก้ ถ.พระรามหก สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2615-9610 หรือ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-6666 ต่อ 1641-2 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2555 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueplookpanya.com และ www.dnp.go.th หรือ www.facebook.com/truephotocontest2555

No Comments Yet

Comments are closed

user's Blog!

49/1 ชั้น 4 อาคารบ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

49/1 4th floor, Phra-A-Thit Road, Chanasongkhram,Phanakorn Bangkok 10200

Tel. 02 629 2211 #2256 #2226

Email : mars.magazine@gmail.com

FOLLOW US ON

SUBSCRIBE