เที่ยวเชียงใหม่ แวะไปนอนให้เขานวด


นวดสมุนไพรให้กับนักท่องเที่ยว ปลูกผักอินทรีย์ส่งขายที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทำปุ๋ยอินทรีย์ ประเพณีบูชาธารน้ำไหว้พระแม่คงคา ที่สำคัญที่สุดคือยึดถือเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นจุดเด่นของชุมชนบ้านไร่กองขิง หนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในชุมชนที่ค้นพบแนวทางพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ณ บ้านไร่กองขิงนี้ หากใครผ่านไปเที่ยวแล้วมีโอกาสแวะเยี่ยมเยียน วันดีคืนดีเราก็อาจมีโอกาสได้เห็นชาวบ้านกำลังทำการ “ย่ำข่าง” คลายเมื่อยให้กับนักท่องเที่ยว การนวดวิธีนี้ช่วยรักษาอาการเจ็บปวด อันเป็นภูมิปัญญาของชาวล้านนา การย่ำข่างนอกจากจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพของชาวชุมชนให้แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกด้วย

ทั้งหมดไม่ได้ตู่ขึ้นเอาเอง แต่เป็นคำบอกเล่าของ พี่สุพรรณ อินทะชัย ประธานกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาบ้านไร่กองขิง หลังจากที่มีการตรวจสุขภาพของคนในชุมชนก็พบว่าหลายคนมีผลตรวจเลือดที่ชี้ถึงการมีปริมาณสารพิษตกค้างในร่างกายอยู่เป็นจำนวนมาก หลายคนจึงเป็นกังวลในเรื่องสุขภาพ จนเกิดเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม อันได้แก่โครงการเกษตรยามว่างอาหารปลอดภัย ปลูกผักปลอดสารพิษ

แนวทางบริหารจัดการความรู้ใหม่ๆ คือ การผสมผสานเอาของดีในชุมชนมาบูรณาการเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ที่คอยแนะนำเหมือนพี่เลี้ยงและสนับสนุนให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยว อันเป็นการรับผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชนที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมสร้างความเข้าใจให้ชุมชนเกิดความตระหนักรู้ว่า ความธรรมดาๆ ของการใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติประจำวันนั้น ก็เป็นการท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ที่จะได้สืบต่อภูมิปัญญาไปยังผู้ที่สนใจ ใครที่สนใจเข้าไปท่องเที่ยวเรียนรู้กับโครงการเกษตรยามว่างอาหารปลอดภัย ปลูกผักปลอดสารพิษ โทร.หาเลยที่ผู้ใหญ่บ้านไร่กองขิง 089-755-5070
แล้วอย่าลืมไปนอนให้เขา “ย่ำข่าง” ด้วยล่ะ

No Comments Yet

Comments are closed

user's Blog!

49/1 ชั้น 4 อาคารบ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

49/1 4th floor, Phra-A-Thit Road, Chanasongkhram,Phanakorn Bangkok 10200

Tel. 02 629 2211 #2256 #2226

Email : mars.magazine@gmail.com

FOLLOW US ON

SUBSCRIBE