จัดอันดับความยาวของ ‘เจ้าโลก’ ชายเอกวาดอร์ คว้าแชมป์ยาวที่สุด ส่วนชายไทย อยู่ลำดับที่ 80


       ร้านขายยาออนไลน์ ‘From Mars’ ประเทศอังกฤษ เป็นร้านที่เน้นสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ชาย ได้รวบรวมข้อมูลการสำรวจผ่าน google การจัดอันดับค่าความยาวโดยเฉลี่ยของ ‘เจ้าโลก’ ของผู้ชาย 86 ประเทศ

       ผลการสำรวจและคำนวณค่าเฉลี่ย ปรากฏว่า ผู้ชายที่มีค่าเฉลี่ยความยาวของ‘เจ้าโลก’ในขณะแข็งตัวเต็มที่ที่ยาวที่สุด 5 อันดับแรกได้ ผู้ชายจากประเทศเอกวาดอร์ (6.93 นิ้ว),แคเมอรูน (6.56 นิ้ว),โบลิเวีย (6.5 นิ้ว),ซูดาน (6.48 นิ้ว) และ เฮติ (6.3 นิ้ว)


        ในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย เช่น อินเดีย อยู่ในอันดับที่ 56 (5.4 นิ้ว) ญี่ปุ่น ในอันดับที่ 61 (5.34 นิ้ว) เกาหลีใต้ อยู่อันดับที่ 65 (5.18 นิ้ว) จีน อยู่ในอันดับที่ 68 (5.15 นิ้ว) สิงคโปร์ อยู่ในอันดับที่ 77 (4.54 นิ้ว) และ ไทย อยู่ในอันดับที่ 80 (4.51 นิ้ว) ทั้งนี้กัมพูชา อยู่อันดับท้ายสุดด้วยค่าเฉลี่ย 3.95 นิ้ว

        ทั้งนี้ทั้งนั้น เภสัชกร ที่รวบรวมสถิติข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้ ได้บอกเอาไว้ว่าการจัดอันดับเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากผู้ที่ตอบข้อมูลเข้ามาโดยสมัครใจเท่านั้น ดังนั้น จากข้อมูลผลสำรวจดังกล่าว อาจจะไม่สามารถนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงขนาดของอวัยวะเพศชายอย่างเป็นทางการได้

ข้อมูลจาก:
https://www.dailynews.co.th/

user's Blog!

49/1 ชั้น 4 อาคารบ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

49/1 4th floor, Phra-A-Thit Road, Chanasongkhram,Phanakorn Bangkok 10200

Tel. 02 629 2211 #2256 #2226

Email : mars.magazine@gmail.com

FOLLOW US ON

SUBSCRIBE