Tag: คงเดช

คงเดช จาตุรันต์รัศมี ฉากหลังแห่ง ‘เวลา’ สู่การค้นหา ‘ตัวตน’ ผ่าน Snap

Snap หนังรักโรแมนติกได้รับการกล่าวขานมากที่สุดเรื่องหนึ่งในปีนี้ก็เช่นกัน แม้โดยรวมพูดถึงการตามหาความทรงจำของสองชีวิตขณะเดินผ่านประตูกาลเวลาอย่างไม่ตั้งใจ ผลคือพวกเขาได้สำรวจความรู้สึกตน มีสิ่งใดยังหลงเหลือ หรือเลือนหายไปจากใจบ้าง แต่อย่างไรก็ตามฉากหลังในการดำเนินเรื่องกลับเกาะเกี่ยวความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองไทย ตัวการสร้างความเคลือบแคลงในความสัมพันธ์ ซึ่งสิ่งนี้คือเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ในการถ่ายทอดความคิดของผู้กำกับ ‘คงเดช จาตุรันต์รัศมี’

0 Shares

user's Blog!

49/1 ชั้น 4 อาคารบ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

49/1 4th floor, Phra-A-Thit Road, Chanasongkhram,Phanakorn Bangkok 10200

Tel. 02 629 2211 #2256 #2226

Email : mars.magazine@gmail.com

FOLLOW US ON

SUBSCRIBE