Tag: นักสะสมอัลเทอร์เนทีฟ

มนุษย์คนสุดท้าย (?) ในโลกอัลเทอร์ฯ : โอ๊ต-กฤษฏา

“ผมเหมือนคนบ้า บ้าอดีต เชื่อไหมว่านาฬิกาผมหยุดหมุนตั้งแต่ปี 2540 ผมไม่ฟังเพลงใหม่ ผมฟังแต่เพลงเดิมๆ” โอ๊ต-กฤษฏา โสมนะพันธุ์ ชายผู้หนึ่งซึ่งฝัง “อดีต” ของตนเองไว้กับ “ยุคอัลเทอร์เนทีฟครองเมือง”

0 Shares

user's Blog!

49/1 ชั้น 4 อาคารบ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

49/1 4th floor, Phra-A-Thit Road, Chanasongkhram,Phanakorn Bangkok 10200

Tel. 02 629 2211 #2256 #2226

Email : mars.magazine@gmail.com

FOLLOW US ON

SUBSCRIBE