Tag: บุหรี่

เมื่อเยาวชนมาขอไฟจุดบุหรี่คุณจะทำอย่างไร..?

รู้ทั้งรู้ว่าบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี ให้โทษต่อร่างกาย แต่ผู้ใหญ่บางรายกลับยังแสดงให้เด็กเห็นว่ามันคือเรื่องปกติ… ด้วยแนวความคิดนี้ ModelPrankstersTV รายการบนช่อง Youtube ได้ทำการทดลองให้เยาวชนเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่ทั้งที่กำลังสูบ และนั่งพักผ่อนในสวนสาธารณะ เพื่อขอไฟจุดบุหรี่ โดยอ้างว่าเขาอายุ 12-13 ปีแล้ว

0 Shares

user's Blog!

49/1 ชั้น 4 อาคารบ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

49/1 4th floor, Phra-A-Thit Road, Chanasongkhram,Phanakorn Bangkok 10200

Tel. 02 629 2211 #2256 #2226

Email : mars.magazine@gmail.com

FOLLOW US ON

SUBSCRIBE