Tag: มนุดกลม

มนุดกลม กับเรื่องเล่าจากโตเกียว สุดเฟี้ยวเงาะ!!

ในมุมคนทั่วไป และเชื่อว่าส่วนใหญ่ น่าจะไม่คุ้นกับชื่อนี้เป็นแน่ แต่สำหรับคนที่รักชอบการ์ตูนไทย อย่างน้อยๆ ก็น่าจะเคยผ่านหูผ่านตาชื่อเสียงเรียงนามนี้มาบ้างล่ะ เพราะตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่าน เขาผู้นี้มีผลงานการ์ตูนรวมเล่มออกสู่สายตาบรรดาคอมิกส์แฟนมาแล้วถึง 3 เล่ม โดยมี “มนุดกลม ทัวร์โตเกียว สุดเฟี้ยวเงาะ” เป็นเล่มล่าสุด

0 Shares

user's Blog!

49/1 ชั้น 4 อาคารบ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

49/1 4th floor, Phra-A-Thit Road, Chanasongkhram,Phanakorn Bangkok 10200

Tel. 02 629 2211 #2256 #2226

Email : mars.magazine@gmail.com

FOLLOW US ON

SUBSCRIBE