Tag: BRABUS

300 SL GULLWING(W 198) งานฝีมือรีสโตร์จากผลงาน BRABUS CLASSIC 6-STAR

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing (W 198) คือรถยนต์ในฝันอย่างแท้จริงมาจนถึงทุกวันนี้ รถยนต์ที่มีชื่อเสียงเหล่านี้มีเพียง 1,400 คันที่มีประตูแบบยกขึ้นเท่านั้นที่สร้างขึ้นระหว่างปี 1954 ถึง 1957 ซึ่งต้องขอบคุณรูปร่างลักษณะเฉพาะที่ชวนใ

0 Shares

user's Blog!

49/1 ชั้น 4 อาคารบ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

49/1 4th floor, Phra-A-Thit Road, Chanasongkhram,Phanakorn Bangkok 10200

Tel. 02 629 2211 #2256 #2226

Email : mars.magazine@gmail.com

FOLLOW US ON

SUBSCRIBE