Tag: โควิดระบาด

นุชซี่-จิตภักดี เจ้าของ “ไร่จิตภักดี” Eco In Style Farm ผู้พาความชุ่มฉ่ำสู่อีสานบ้านเกิด

เราอาจจะเคยได้เห็นคนรุ่นใหม่กลับไปทำเกษตรผสมผสาน หรืองานคราฟท์ต่าง ๆ ที่บ้านเกิดกันเยอะมากๆในช่วงโควิดระบาดตั้งแต่ระยะแรกๆ หลักๆการกลับไปอยู่บ้านเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างเห็นได้ชัด ได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้า อีกทั้งยังได้ทำใ

0 Shares

user's Blog!

49/1 ชั้น 4 อาคารบ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

49/1 4th floor, Phra-A-Thit Road, Chanasongkhram,Phanakorn Bangkok 10200

Tel. 02 629 2211 #2256 #2226

Email : mars.magazine@gmail.com

FOLLOW US ON

SUBSCRIBE